AFAB Geldservice (verder: AFAB) acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de
bezoekers van haar website essentieel. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. AFAB houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de
Wet bescherming persoonsgegevens. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens heeft AFAB
haar verwerkingen aangemeld bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens, gevestigd te
Den Haag.

Verwerken van persoonsgegevens
AFAB verwerkt uw persoonsgegevens voor relatiebeheer en wanneer u contact heeft met AFAB.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die AFAB over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken
deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan AFAB Geldservice,
Postbus 23674, 1100 ED in Amsterdam.

Klikgedrag
Op de websites van AFAB worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Gebruik van cookies
AFAB maakt geen gebruik van cookies. Uw IP adres wordt dan ook niet geregistreerd.

Links naar andere sites
Op de websites van AFAB zijn er links naar sites van andere organisaties geplaatst. AFAB draagt geen verantwoordelijkheid
voor de wijze waarop deze organisaties met uw gegevens omgaat. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring
bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: AFAB Geldservice,
Postbus 23674, 1100 ED in Amsterdam.

Wijzigingen
AFAB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.
(aangepast op 20 juli 2017)